آرشيو موضوعي همايش ها
همايش ها
برنامه هاي آينده
برنامه هاي آينده
دوره هاي بين المللي
آرشيو زماني اسفند 1390
آذر 1390
تير 1390
فروردين 1390
اسفند 1389

برگزاري سمينارهايي تحت عنوان Teacher & Research - 1390/12/27


برچسب ها: همايش ها

پيرو برنامه هاي توسعه سطح دانش آموزي مدرسين، موسسه زبان سفير اقدام به برگزاري سمينارهايي تحت عنوان Teacher & Researchنموده است.

اولين سمينار در روز پنجشنبه 11 اسفند ماه سال 1390 در واحد يوسف آباد با موضوعات:

    اساتيد و پژوهش علمي
    استفاده از مواد آموزشي
    روانشناسي يادگيري
    معلم و خلاقيت
    زبان دوم و تصوير اجتماعي

و.....

برگزار گرديد که مورد استقبال اساتيد و مديران مجموعه قرار گرفت.

مشاهده نظرات كاربران

 پست هاي قبل


© Copyright 2010 Safir Language Academy. ® All rights reserved.